Ventilatie


Ventilatie

Ventilatie zorgt ervoor dat u als bewoner altijd verse en gezonde lucht inademt.

Waarom ventileren ?

De lucht binnenshuis wordt elke dag vervuild door de bewoners (door te ademen, zweten), door hun activiteiten (koken, douchen, verwarmen en roken), maar ook door het huis zelf (radon, vluchtige organische stoffen, verf, detergenten, …). Overvloedige isolatie en onvoldoende ventilatie creëren samen een muffe en vervuilde lucht die verschillende ongemakken met zich meebrengt zoals mijten, schimmelvorming, overbrengen van virussen, bacteriën, vochtophoping en de concentratie van schadelijke chemische gassen zoals CO2 (uitgedrukt in ppm).

Een slecht binnenhuisklimaat kan zorgen voor ademhalingsproblemen, een droge keel, oogirritatie, hoofdpijn, allergieën, concentratieverlies, energietekort of slaperigheid. Een teveel aan vocht in huis kan op zijn beurt geurtjes, condensatie en schimmelvorming met zich meebrengen. Daarom is het uitermate belangrijk om grondig en op regelmatige basis te ventileren.

Veel mensen zijn ervan overtuigd dat het volstaat de ramen af en toe te openen. Het effect dat hiermee wordt bereikt is echter tijdelijk, en bovendien gebeurt ventileren via open ramen niet gecontroleerd, wat een energieverlies met zich meebrengt.
Bovendien kan het openen van ramen andere problemen met zich meebrengen, zoals geluidshinder, verhoogde kans op inbraak, het binnendringen van insecten, en zo verder.

Continu en gecontroleerd ventileren is de enige efficiënte manier om een gezond binnenklimaat te garanderen.


De verschillende ventilatie systemen 

Ventilatiesystemen zorgen ervoor dat verse lucht wordt toegevoerd via droge ruimtes als de woonkamer, de slaapkamers of het bureau. Deze verse lucht moet vervolgens kunnen doorstromen via de tussenruimtes (gang, trappenhal …) naar de natte ruimtes (keuken, badkamer, toilet, wasruimte, doucheruimte). Vanuit de natte ruimtes wordt de vochtige, vervuilde lucht afgevoerd.